Za kandidaturo za župana občine Šmarje pri Jelšah sem se odločil iz večih razlogov:

  • Uživam v delu za skupno dobro, imam željo, moč in voljo;
  • Imam izkušnje z delom v društvih, v vodenju in izvajanju nalog kot predsednik sveta KS Zibika in kot predsednik PGD Zibika;
  • S svojim delom v KS Zibika, PGD Zibika, KD Zibika in ŠD Zibika sem dosegel lepe uspehe in s tem dokazal, da se znam pogovarjati in izpogajati za določene cilje;
  • V dveh mandatih v občinskem svetu občine Šmarje pri Jelšah sem podrobno seznanjen z delom občinskega sveta kot tudi z delom župana;
  • Poznam strukturo proračuna, ki je temeljni razvojni dokument vsake občine;
  • H kandidaturi so me nagovorili ljudje, sokrajani, prijatelji in znanci, ki so mi podpise podpore prinesli kar na dom;