Na lokalnih volitvah sem prvič kandidira leta 2002 za člana sveta KS Zibika. Bil sem izvoljen v svet KS, v svetu pa izvoljen za tajnika KS Zibika. Tako je ostalo naslednja dva mandata. Ker sem smatral, da si poleg porabe lastnega proračuna moramo prizadevati tudi za investicije občine na področju naše KS, sem leta 2010 postal predsednik sveta KS Zibika. To funkcijo opravljam še danes. Poleg rednega vzdrževanja lokalnih cest in plana asfaltiranj, smo skupaj z občino Šmarje pri Jelšah izpeljali nekaj pomembnih projektov za življenje v Zibiki. Takšni so: obnova in oprema Večnamenskega doma na Tinskem, celovita rekonstrukcija ceste Sp. Mestinje - Zibika, postavitev oddajnika GSM signala v cerkvi na Tinskem, Obnova stopnišč v okolici cerkve Sv. Jerneja v Zibiki, obnova pokopališča v Zibiki,.....

Na lokalnih volitvah 2006 sem kandidiral za člana občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah. H kandidaturi me je pregovoril tedanji občinski svetnik iz Zibike g. Jože Jagodič rekoč, da se je pozanimal pri ljudeh in da pravijo, da bi bil jaz primeren za to funkcijo. Ker je šlo za naše skupno dobro, sem privolil v kandidaturo in bil izvoljen v občinski svet občine Šmarje pri Jelšah. Svojo nalogo sem vzel skrajno resno in se zavzeto pripravljal na seje občinskega sveta. Prvih nekaj sej občinskega sveta, predvsem pa ob sprejemanju proračuna, sem se učil in poslušal. Kasneje sem zahteval pojasnila za meni nelogične predloge. Kot član občinskega sveta sem opozarjal na slabo vzdrževanje pokopališč in mrliških vezic. Pod točko Pobude in vprašanja sem večkrat opozoril na ta problem. Zaradi vztrajnosti, sem bil včasih deležen posmeha. A sem vseeno uspel. Projekt obnove mrliških vežic in pokopališč je bil uvrščen v proračun občine. Pa ne samo pokopališče v Zibiki, temveč vsa pokopališča v občini, kot sem si tudi prizadeval.

Vse prevečkrat sem dobival površne in pomanjkljive odgovore, včasih tudi, da drugače ne gre. Zato sem začel delati primerjave primerljivih projektov v drugih občinah. Vir podatkov so bili uradno objavljeni podatki občin.

Odločil sem se, da kandidiram za župana občine Šmarje pri Jelšah na lokalnih volitvah 2010 z namenom, da predstavim svoje videnje razvoja občine. Organiziral sem srečanja v vseh gasilskih domovih po občini. A obisk je bil skromen. Zbral sem nekaj manj kot 10% glasov. Na listi Neodvisne liste Ketiš sem bil izvoljen v občinski svet. Tudi v svojem drugem mandatu sem se trudi po svojih najboljših močeh.

Na lokalnih volitvah 2014 sem kandidiral za člana občinskega sveta na listi SDS. Za izvolitev v občinski svet sta mi manjkala točno 2 glasova.