Rojen sem leta 1968 Biserjanah, občina Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer sem končal osnovno šolo. Obiskoval sem Srednjo gradbeno šolo v Mariboru, smer geodezija. Pridobil sem izobrazbo geodetski tehnik. Nato sem se vpisal na Tehniško fakulteto v Mariboru na študij informatike - smer programiranje.

Leta 1992 sem se poročil in tako priselil najprej v Spodnje Mestinje, nato pa v Zibiko, kjer sva z ženo zgradila dom in kjer z družino živim še danes.

Sem oče treh hčera, imam pa tudi že dva vnuka.


Leta 1993 sem se kot informatik zaposlil v Skupnosti zavodo osnovne zdravstvene dejavnosti v Celju. Takrat sem postavljal prve računalnike v zdravstvene domove po celotni celjski regiji. Od Vranskega do Slovenskih Konjic, pa od Sevnice in Krmelja do Bistrice ob Sotli. Torej tudi v ZD Šmarje pri Jelšah. Moja naloga so bili tudi obračuni zdravstvenih storitev in reševanje morebitnih reklamacij.

Leta 2001 je takratni direktor prim. Brane Mežnar ugotovil, da ZD Celje potrebuje lastnega informatika. Tako sem se na njegovo prošnjo zaposlil v ZD Celje kot informatik, skrbnik informacijskih sistemov. V ZD Celje je bilo potrebno postaviti nov - sodoben informacijski sistem, kar mi je tudi, s pomočjo zunanjih sodelavcev, uspelo.


Leta 2017 sem zamenjal delodajalca in se zaposlil v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah, kjer sem v letu dni prenovil informacijski sistem. Delo zdravnikov in medicinskega osebja je odvisno od stabilnosti in odzivnosti delovanja informacijskega sistema. Zakonodaja in zahteve ZZZS ter sistema eZdravja so vedno večje, zato medicinsko osebje nujno potrebuje sodoben informacijski sistem.