Tabela za določitev najprimernejšega kandidata za župana občine Šmarje pri Jelšah

Menim, da so za vašo odločitev o najprimernejšem kandidatu za župana občine Šmarje pri Jelšah pomembne dosedanje aktivnosti vsakega kandidata posebej. Zato sem pripravil tabelo za ocenjevanje in razvrstitev kandidatov. Navajam 13 postavk - lastnosti, ki so zame pomembne. Predlagam, da tabelo še sami dopolnite z lastnostmi, ki jih po vaše mora imeti županski kandidat. Za vsako postavko pri kandidatu vpišite oceno od 1 do 5. Tiste postavke, ki se vam zdijo odveč, jih črtajte. Za vas najpomembnejše postavke ocenite dvojno. Tisti kandidat, ki zbere največ točk, je najprimernejši kandidat za župana občine Šmarje pri Jelšah.

 

 

 

Janko Šket

Bojana Pevec

Matija Čakš

Marko Ketiš

David Stupica

1. Član PGD          

2. Gasilec operativec

         

3. Članstvo v društvih

 

 

 

 

 

4. Predsedovanje društvu/vom

 

 

 

 

 

5. Organizacija prireditev – volontersko

 

 

 

 

 

6. Član sveta krajevne skupnosti

 

 

 

 

 

7. Predsednik sveta krajevne skupnosti

 

 

 

 

 

8. Član občinskega sveta

 

 

 

 

 

9. Pomoč sosedom – krajanom

 

 

 

 

 

10. Karitativna dejavnost

 

 

 

 

 

11. Volilni program

         

12. Govorni nastop ob predstavitvi

         

13. Vsebina predstavitve

         

SKUPAJ:

         

 

Če kandidati v svoji predstavitvah niso navedli podatka za katero od postavk, jih povprašajte.

Moji odgovori:

 1. že več kot 40 let
 2. DA, sodeloval pri gašenju požarov in odpravi posledic neurij
 3. ŠD Zibika, PGD Zibika in KD Zibika
 4. v preteklosti predsednik ŠD Zibika, trenutno predsednik PGD Zibika
 5. Šaljive igre - Jernejava nedelja, gasilska veselica, prvomajski pohod, vaški turnir,....
 6. DA, 4 mandate 2002-2018
 7. DA, zadnja 2 mandata
 8. DA, 2 mandata 2006-2014
 9. pomagal pri prekrivanju cca 35 objektov, gradnji objektov, trgatve, druga večja dela na kmetijah
 10. DA, skupaj z KORK zbirali pomoč v hrani in oblačilih ob poplavah v Bosni in na Hrvaškem, več kot 10 let skrbimo za 97-letno sosedo
 11. ,12. in 13. ocenite sami.